Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 61Vodní záchranná služba (2. září 2014) 
č. 62k žádosti obce Velký Vřešťov o stanovení městysem (7. října 2014) 
č. 63kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 299. /lhůta k projednávání ve výborech končí dnem 24.11.2014/ (7. října 2014) 
č. 64kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 294. /zkrácená lhůta na projednání na 40 dnů , vyprší 31.10.2014/ (7. října 2014) 
č. 65kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 295. /zkrácená lhůta na projednání na 30 dnů, vyprší 31.10.2014 / (7. října 2014) 
č. 66kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 300. /zkrácená lhůta k projednání na 40 dnů, vyprší 10.11. 2014/ (7. října 2014) 
č. 67Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 294 (23. října 2014) 
č. 68Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 295 (23. října 2014) 
č. 69Zahraniční cesta poslanců výboru na Slovensko ve dnech 19. - 20. listopadu 2014 (23. října 2014) 
č. 70Monitorovací výbor OP ŽP - zástupce výboru (23. října 2014) 
č. 71Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 299/0 (11. listopadu 2014) 
č. 72Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 339/0 (11. listopadu 2014) 
č. 73Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 300 (11. listopadu 2014) 
č. 74Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 234 (11. listopadu 2014) 
č. 75Návrh státního rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2016 a 2017 za kapitolu 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj (12. listopadu 2014) 
č. 76Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2015 a střednědobého výhledu na roky 2016 a 2017, sněmovní tisk 334 (12. listopadu 2014) 
č. 77Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 276 (12. listopadu 2014) 
č. 78Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 308 (12. listopadu 2014) 
č. 79Návrh státního rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2016 a 2017 za kapitolu 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj (12. listopadu 2014) 
č. 80Návrh státního rozpočtu na rok 2015 kapitola 314 - Ministerstvo vnitra (12. listopadu 2014) 

<<12345678>>
ISP (příhlásit)