Kontrolní výbor
Usnesení

č. 41k návrhu poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 23/ (30. dubna 2014) 
č. 42k návrhu poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 23/ (30. dubna 2014) 
č. 43k návrhu poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 26/ (28. května 2014) 
č. 44k návrhu termínu a programu 8. schůze kontrolního výboru (28. května 2014) 
č. 45k příspěvkové organizaci Ministerstva zahraničních věcí Zámek Štiřín (29. května 2014) 
č. 46k Informaci o Centrálním registru administrativních budov (CRAB) (29. května 2014) 
č. 47k Výroční zprávě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2013 (29. května 2014) 
č. 48ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/06 - Peněžní prostředky určené na investice v působnosti Akademie věd České republiky a veřejných výzkumných institucí, u nichž je Akademie věd zřizovatelem (29. května 2014) 
č. 49k provedení kontroly finančních prostředků, které jdou ze státního rozpočtu cestou agentur (Technologická agentura ČR, Grantová agentura ČR, CzechInvest a Ministerstvo zdravotnictví) na vědu a výzkum; (29. května 2014) 
č. 50k Výroční zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2013 (29. května 2014) 
č. 51ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/02 - Daňové nedoplatky spravované finančními úřady (29. května 2014) 
č. 52k financování tkáňových bank, tkáňových center a jejich projektů v České republice z veřejných prostředků v letech 2009 - 2014, podmínky poskytování finančních prostředků a kontrola účelnosti a efektivity jejich vynaložení v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 617 ze dne 4. května 2009 o nákupu státních podílů v soukromých firmách (29. května 2014) 
č. 53ke Stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013 (sněmovní tisk 189/1) (11. června 2014) 
č. 54k návrhu termínu a programu 9. schůze výboru (11. června 2014) 
č. 55k Přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2013 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 190/ (4. září 2014) 
č. 56k financování tkáňových bank, tkáňových center a jejich projektů v České republice z veřejných prostředků v letech 2009-2014, podmínky poskytování finančních prostředků a kontrola účelnosti a efektivity jejich vynaložení v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 617 ze dne 4. května 2009 o nákupu státních podílů v soukromých firmách (přerušeno na 7. schůzi KV) (4. září 2014) 
č. 57Nemocnice Na Homolce, hospodaření dceřiných firem a outsourcing účetnictví (4. září 2014) 
č. 58k zahraniční cestě do Portugalska (4. září 2014) 
č. 59k návrhu termínu a programu 10. schůze výboru (4. září 2014) 
č. 60ke Zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR - EU REPORT 2014 (9. října 2014) 

<<1234567>>
ISP (příhlásit)