Kontrolní výbor
Usnesení

č. 21k Informaci o výběrovém řízení "Nápravná opatření laguny Ostrava, nadbilanční kaly" (27. února 2014) 
č. 22ke zřízení podvýboru kontrolního výboru pro legislativu a kontrolní systémy (27. února 2014) 
č. 23náměty NKÚ k provedení kontroly (27. února 2014) 
č. 24ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu (27. února 2014) 
č. 25k financování investic a výzkumných projektů společností Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. Brno, 4MEDi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. Ostrava, firmy PrimeCell Therapeutics a.s. a spřízněných firem ze státního rozpočtu, agentury CzechInvest, evropských fondů, Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR apod.; (27. února 2014) 
č. 26k návrhu termínu a programu 5. schůze výboru (27. února 2014) 
č. 27ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/09 - Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny (10. dubna 2014) 
č. 28k informaci ministra financí o aktuálním stavu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (10. dubna 2014) 
č. 29k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013, kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad (10. dubna 2014) 
č. 30ke zřízení podvýboru kontrolního výboru pro legislativu a kontrolní systémy (10. dubna 2014) 
č. 31k volbě předsedy podvýboru kontrolního výboru pro legislativu a kontrolní systémy (10. dubna 2014) 
č. 32k návrhu poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - přerušeno na 4. schůzi KV (10. dubna 2014) 
č. 33k návrhu poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 23/ (10. dubna 2014) 
č. 34ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/27 - Peněžní prostředky určené na programy prevence před povodněmi (10. dubna 2014) 
č. 35ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2013 (10. dubna 2014) 
č. 36k Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2009 až 2012 (10. dubna 2014) 
č. 37k návrhu termínu a programu 6. schůze výboru (10. dubna 2014) 
č. 38ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2013 (30. dubna 2014) 
č. 39ke Zprávě o doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2009 až 2012 (30. dubna 2014) 
č. 40k návrhu termínu a programu 7. schůze výboru (30. dubna 2014) 

<<123456>>
ISP (příhlásit)