Sněmovní tisk 470
Návrh zák. o podpoře regionál. rozvoje - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 12. 1999.
Zástupce navrhovatele: Lachnit Petr.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 274, dokument 274/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Jiří Brýdl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Vlastimil Šubrt).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 274/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 181, které bylo rozdáno jako tisk 274/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 9. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 248/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hospodářská podpora, podpora podnikání, region, regionální pomoc, státní podporaISP (příhlásit)