Usnesení PS č. 1012

k vládnímu návrhu zákona o podpoře regionálního rozvoje /sněmovní tisk 470/ - třetí čtení (24. května 2000)




ISP (příhlásit)