Sněmovní tisk 469
Návrh zákona o Vojenské policii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 12. 1999.
Zástupce navrhovatele: Vetchý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 469/0 dne 27. 12. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Vidím a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 827).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 469/2, který byl rozeslán 24. 5. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 290, usnesení č. 1023).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 266, dokument 266/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 166, které bylo rozdáno jako tisk 266/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 6. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 7. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 213/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnostní služby, Česká republika, polovojenské síly, vojenský personálISP (příhlásit)