Sněmovní tisk 425
Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 11. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grulich Václav.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 204, dokument 204/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (PhDr. Jiří Pospíšil) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 204/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 5. 4. 2000 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 204/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 4. 2000 a přijal usnesení č. 194, které bylo rozdáno jako tisk 204/3 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 204/4.


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 17. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 131/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hlavní město, místní orgány státní správy, Praha, správní celek, územní samosprávaISP (příhlásit)