Sněmovní tisk 400
Novela z. o účetnictví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 400/0 dne 10. 7. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2003 (usnesení č. 171). Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 22., 24. 7. 2003 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 626).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 9. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 400/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 400/2, který byl rozeslán 24. 9. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2003 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 166, usnesení č. 662).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 10. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 169, dokument 169/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Robert Kolář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Luděk Sefzig).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 169/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 10. 2003 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 169/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 11. 2003 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 221).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 11. 11. 2003 poslancům jako tisk 400/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 11. 11. 2003 poslancům jako tisk 400/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 81, usnesení č. 756).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 11. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 12. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 12. 2003.

Zákon vyhlášen 16. 12. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 145 pod číslem 437/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Kultura, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: evropský účetní systém, finanční účetnictví, účetnictví

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)