Stenografický zápis 19. schůze, 24. července 2003


(Jednání zahájeno v 10.08 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Klas
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 402/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 11.20 hodin)
(Jednání pokračovalo v 11.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Tlustý


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb. /sněmovní tisk 401/ - prvé čtení

Poslanec Jan Mládek
Poslanec Petr Braný


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony /sněmovní tisk 395/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Svoboda


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 400/ - prvé čtení

Poslanec Petr Rafaj


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 393/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Krajíček


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - prvé čtení

Poslankyně Alena Páralová


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 397/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Opálka


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 394/ - prvé čtení

Poslankyně Milada Emmerová


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 391/ - prvé čtení

Poslankyně Lucie Talmanová


14. Vládní návrh zákona, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony /sněmovní tisk 392/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Václavek


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 399/ - prvé čtení

Poslanec Milan Cabrnoch
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


16. Návrh poslanců Hany Šedivé, Michaely Šojdrové, Taťány Fischerové, Zdeňky Horníkové, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb. /sněmovní tisk 336/ - prvé čtení

Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Pavel Suchánek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Zbyněk Novotný
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Klas
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolů o přístupu Bulharské republiky, Estonské republiky, Litevské republiky, Lotyšské republiky, Rumunska, Slovenské republiky a Slovinské republiky k Severoatlantické smlouvě /sněmovní tisk 338/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jan Škopík
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda


18. Vládní návrh zákona o spotřebních daních /sněmovní tisk 317/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních /sněmovní tisk 318/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze skončila v 15.37 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP