Sněmovní tisk 316
Novela z. o drahách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 2003.
Zástupce navrhovatele: Šimonovský Milan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 316/0 dne 30. 4. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 4. 2003 (usnesení č. 133). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Schling a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 5. 2003 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 471).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 316/3, který byl rozeslán 29. 10. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 11. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 208, usnesení č. 765).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 12. 2003.
  Návrh zákona 27. 1. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 1. 2004 poslancům jako tisk 316/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 1. 2004 poslancům jako tisk 316/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 56, usnesení č. 903).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 2. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 2. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 3. 2004.

Zákon vyhlášen 5. 3. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 103/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Železnice

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: automobil, dopravní infrastruktura, dopravní síť, společná dopravní politika, vysokorychlostní doprava, železniční doprava, železniční síť

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)