Sněmovní tisk 313
Návrh zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými pr.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivan Pilip, Miroslav Kalousek, Karel Kühnl, Cyril Svoboda, Pavel Němec; k návrhu se připojili: Ladislav Korbel) předložila sněmovně návrh zákona 6. 8. 1999.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 313/0 dne 10. 8. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 8. 1999. Vláda zaslala stanovisko 13. 9. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 9. 1999 jako tisk 313/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 9. 1999 (usnesení č. 163). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 532).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 4. 2000 na 24. schůzi.

 • 3

  Návrh zákona 24., 26. 5. 2000 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: rozpočtová pravidla, státní rozpočet, zákon o rozpočtu, zamítnutí rozpočtuISP (příhlásit)