Sněmovní tisk 958
Novela z. o vojácích z povolání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 11. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 958/0 dne 11. 11. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1220/16, PID KORNABYJQQKN.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 11. 2016 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: David Kádner a navrhl Výbor pro obranu jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6., 8. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1455).

 • V
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 15. 12. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 958/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 1. 2. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 958/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 958/3, který byl rozeslán 27. 4. 2017 v 12:33.

 • G
  • Výbor pro obranu vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 5. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 958/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 5. 2017 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1669).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 6. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 139, dokument 139/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 6. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 7. 2017 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 139/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 238).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 90 pod číslem 263/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5814Antonín Seďa11275-15943.docx (17 KB) / PDF (283 KB, 4 strany) 22. 2. 2017 v 09:41:01
5909Alena Nohavová11370-16060.doc (28 KB) / PDF (367 KB, 3 strany) 28. 2. 2017 v 13:18:30
6169Bohuslav Chalupa11630-16533.odt (6 KB) / PDF (50 KB, 2 strany) 4. 4. 2017 v 18:06:12


Deskriptory EUROVOCu: armáda, mzda, odměňování, prémie, profesionální armáda, vojenský personál

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)