Organizační výbor
Usnesení č. 333 (15. listopadu 2016)

Související sněmovní tisky

935 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

947 Novela ústav. z. - Ústava ČR

948 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

949 Inf. o účasti ozbr. sil ČR na voj. cvič. za 1. pol. 2016

950 Inf. o působ. nasaditelného spoj. modulu v operacích NATO

952 Rozpočet SFDI na rok 2017

953 3. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2016

954 Novela z. o pohřebnictví

957 Novela z. o registrovaném partnerství

958 Novela z. o vojácích z povolání

959 Novela z. o pedagogických pracovnících

964 Novela z. o zaměstnanosti
ISP (příhlásit)