Stenografický zápis 53. schůze, 8. prosince 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


256. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Šidlo
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 9.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jaroslav Faltýnek


175. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 887/ - druhé čtení

Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Jiří Holeček


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 958/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický


262. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 1280 ze 48. schůze dne 30. června 2016 ke zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při realizaci stavby dálnice D47

Poslanec Jan Birke


216. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2015 /sněmovní tisk 885/

Poslanec Vlastimil Vozka


217. Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období červenec až prosinec 2015 /sněmovní tisk 748/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Antonín Seďa


218. Působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2016 /sněmovní tisk 760/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Stanislav Mackovík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Mackovík


219. 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016 /sněmovní tisk 802/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Antonín Seďa


220. Informace o nasazení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2015 /sněmovní tisk 835/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Antonín Seďa


221. 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016 /sněmovní tisk 904/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslanec Václav Klučka


222. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2016 /sněmovní tisk 913/

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Antonín Seďa


224. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2015 /sněmovní tisk 765/

Poslanec Josef Uhlík


226. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky za rok 2015 /sněmovní tisk 773/

Poslankyně Anna Putnová


227. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2015 do září 2016 /sněmovní tisk 939/

Poslanec Miroslav Grebeníček


228. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 /sněmovní tisk 794/

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová


229. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 /sněmovní tisk 917/

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová


233. Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2015 /sněmovní tisk 806/

Poslanec Stanislav Berkovec


234. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015 /sněmovní tisk 809/

Poslanec Jiří Valenta


235. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2015 /sněmovní tisk 863/

Poslanec Stanislav Berkovec


236. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2015 /sněmovní tisk 884/

Poslanec Jan Birke


237. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015 /sněmovní tisk 893/

Poslanec Roman Sklenák


238. Informace o podpořeném financování za rok 2015 /sněmovní tisk 844/

Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Zbyněk Stanjura


239. Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2015 /sněmovní tisk 845/

Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Klaška


243. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk 907/

Poslanec Tomio Okamura
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


257. Ústní interpelace

Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Stanislav Mackovík
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Roman Procházka
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Stanislav Mackovík
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Marek Černoch
Poslankyně Jana Hnyková
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Stanislav Mackovík
Poslanec Josef Zahradníček
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Josef Zahradníček
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Roman Procházka
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jan Farský
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Věra Kovářová
Poslankyně Jana Hnyková
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslankyně Jana Hnyková
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Simeon Karamazov
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Marek Černoch
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Marek Černoch
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Jiří Koubek
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Jiří Koubek
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Radim Holeček
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Radim Holeček
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Radim Holeček
Ministr kultury ČR Daniel Herman
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Radim Holeček
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 16.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP