Sněmovní tisk 699
Novela z. o registru smluv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka, Jan Bartošek, Petr Kudela) předložila sněmovně návrh zákona 19. 1. 2016.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 699/0 dne 19. 1. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 1. 2016. Vláda zaslala stanovisko 18. 2. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 2. 2016 jako tisk 699/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 152/16, PID RACKA6EJYJUZ.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě . Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 2. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1092).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 1. 6. 2016 na 47. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 699/7, který byl rozeslán 19. 10. 2016 v 18:05.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 699/8 (přerušuje projednávání) (revokováno).
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 699/9 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 1. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 699/10 (stanovisko).
  Garační výbor návrh zákona neprojednal během 30 dnů od doručení sněmovního tisku pozměňovacích a jiných návrhů.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2016 na 53. schůzi.Projednávání zákona bylo 9. 12. 2016 na 53. schůzi přerušeno (usnesení č. 1489).
  Projednávání pokračovalo 30. 1. 2017.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 2. 2017 na 54. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno (usnesení č. 1541).
  Projednávání pokračovalo 22. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1560).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 4. 2017 poslancům jako tisk 699/11.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 4. 2017 poslancům jako tisk 699/12.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2017 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 18).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4125Jan Chvojka09586-13069.docx (19 KB) / PDF (295 KB, 5 stran) 12. 4. 2016 v 16:10:53
4197Václav Snopek09658-13213.doc (61 KB) / PDF (258 KB, 2 strany) 19. 4. 2016 v 16:00:37
4225Jan Bartošek09686-13256.docx (13 KB) / PDF (191 KB, 1 strana) 26. 4. 2016 v 16:02:22
4295Jan Bartošek09756-13385.doc (62 KB) / PDF (328 KB, 5 stran) 3. 5. 2016 v 15:25:00
4318Milan Urban09779-13419.doc (34 KB) / PDF (244 KB, 2 strany) 4. 5. 2016 v 16:37:33
4319Milan Urban09780-13420.doc (41 KB) / PDF (252 KB, 3 strany) 4. 5. 2016 v 16:41:10
4320Milan Urban09781-13421.doc (34 KB) / PDF (253 KB, 2 strany) 4. 5. 2016 v 16:43:03
4321Milan Urban09782-13422.doc (35 KB) / PDF (237 KB, 1 strana) 4. 5. 2016 v 16:44:31
4433Simeon Karamazov09894-13574.doc (87 KB) / PDF (217 KB, 2 strany) 27. 5. 2016 v 09:27:11
4438Simeon Karamazov09899-13584.doc (90 KB) / PDF (249 KB, 2 strany) 30. 5. 2016 v 11:19:34
4474Vlastimil Gabrhel09935-13623.doc (35 KB) / PDF (214 KB, 2 strany) 31. 5. 2016 v 15:44:57
4475Václav Snopek09936-13624.doc (61 KB) / PDF (247 KB, 2 strany) 31. 5. 2016 v 16:17:10
4480Jan Bartošek09941-13629.docx (13 KB) / PDF (191 KB, 1 strana) 31. 5. 2016 v 17:37:06
4481Jan Bartošek09942-13630.doc (54 KB) / PDF (311 KB, 4 strany) 31. 5. 2016 v 17:37:41
4483Lukáš Pleticha09944-13632.doc (74 KB) / PDF (253 KB, 1 strana) 31. 5. 2016 v 18:32:28
4484Lukáš Pleticha09945-13633.docx (29 KB) / PDF (230 KB, 5 stran) 31. 5. 2016 v 20:44:27
4489Jan Bartošek09950-13649.docx (109 KB) / PDF (204 KB, 1 strana) 1. 6. 2016 v 09:06:23
4490Josef Uhlík09951-13650.doc (29 KB) / PDF (224 KB, 1 strana) 1. 6. 2016 v 09:07:31
4491Jan Bartošek09952-13651.doc (37 KB) / PDF (225 KB, 1 strana) 1. 6. 2016 v 10:11:34
4497Jan Birke09958-13657.doc (39 KB) / PDF (182 KB, 2 strany) 1. 6. 2016 v 13:04:51
4505Pavel Antonín09966-13665.doc (35 KB) / PDF (288 KB, 3 strany) 1. 6. 2016 v 17:19:06
4632Jan Bartošek10093-13864.docx (20 KB) / PDF (191 KB, 1 strana) 27. 6. 2016 v 11:01:39
4650Jan Birke10111-13899.docx (20 KB) / PDF (195 KB, 3 strany) 28. 6. 2016 v 17:54:23
4651Jan Birke10112-13900.docx (22 KB) / PDF (201 KB, 4 strany) 28. 6. 2016 v 18:04:18
4659Vladislav Vilímec10120-13908.odt (23 KB) / PDF (30 KB, 2 strany) 29. 6. 2016 v 13:05:17
4675Jaroslav Zavadil10136-13935.doc (43 KB) / PDF (318 KB, 3 strany) 1. 7. 2016 v 10:33:23
4693Jaroslav Zavadil10154-13989.doc (43 KB) / PDF (332 KB, 3 strany) 12. 7. 2016 v 18:33:38
4930Petr Kudela10391-14453.doc (29 KB) / PDF (254 KB, 3 strany) 14. 9. 2016 v 09:06:21
4935Jan Bartošek10396-14458.docx (18 KB) / PDF (289 KB, 2 strany) 14. 9. 2016 v 09:28:00
4936Jan Bartošek10397-14459.doc (40 KB) / PDF (289 KB, 3 strany) 14. 9. 2016 v 09:30:20
4940Lukáš Pleticha10401-14469.doc (33 KB) / PDF (292 KB, 2 strany) 14. 9. 2016 v 12:45:35
5102Radek Vondráček10563-14775.doc (71 KB) / PDF (230 KB, 5 stran) 18. 10. 2016 v 17:52:22


Hesla věcného rejstříku: Registry

Deskriptory EUROVOCu: obchodní informace, obchodní smlouva, smlouva, veřejné vlastnictví, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)