Organizační výbor
Usnesení č. 250 (18. února 2016)

Související sněmovní tisky

694 Novela z. - autorský zákon

697 Novela z. o znalcích a tlumočnících

699 Novela z. o registru smluv

700 Novela z. o poskytování služby péče o dítě v dět. skup.

701 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích

705 Sml. mezi ČR a Chilskou rep. o zamezení dvojímu zdanění

706 Novela z. o léčivech

711 Změny příl. A a C Stockholmské úmluvy o per.org. polutantech

712 Novela z. o vinohradnictví a vinařství

715 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

716 Vl.n.z. celní zákon

717 Vl.n.z. celní zákon - související

718 Vl.n.z. o centrální evidenci účtů

719 Vl.n.z. o centrální evidenci účtů - související

720 Dohoda mezi ČR a Mezinár. org. krim. policie INTERPOL

722 Doh. o partnerství a spolupráci mezi státy EU a Kazachstánem

723 Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání

724 Novela z. - autorský zákon

725 Novela z. o důchodovém pojištění
ISP (příhlásit)