Usnesení PS č. 1092

k návrhuposlanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 699/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (2. března 2016)

Související sněmovní tisky

699 Novela z. o registru smluv
ISP (příhlásit)