Usnesení PS č. 1541

k návrhu poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 699/ - třetí čtení (1. února 2017)

Související sněmovní tisky

699 Novela z. o registru smluv
ISP (příhlásit)