Sněmovní tisk 667
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011

Autor: ČTÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 19. 4. 2012 jako tisk 667/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 5. 2012 (usnesení č. 253). Zpravodajem určen Jan Husák.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Projednávání bylo odročeno (usnesení č. 1200).
  proběhlo 14. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1527).Deskriptory EUROVOCu: komunikační systém, poštovní služba, přenos dat, spoje, telekomunikační politika, zpráva o činnostiISP (příhlásit)