Usnesení PS č. 1527

k Výroční zprávě Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011 /sněmovní tisk 667/ (14. února 2013)

Související sněmovní tisky

667 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011
ISP (příhlásit)