Organizační výbor
Usnesení č. 253 (3. května 2012)

Související sněmovní tisky

634 Novela z. o vysokých školách

639 N.z.o referendu o majetkovém vyrovnání s církv.a náb.společ.

640 Novela ústavního z. - Ústava České republiky

648 N.z.o bezp.pohyb.při lyž.,snowboard. a jízdě na jízdním kole

667 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011

668 Novela ústav. z. - Ústava České republiky

669 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

670 Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR za rok 2011

672 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2011

673 Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání

674 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2011
ISP (příhlásit)