Sněmovní tisk 584
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Staněk, Stanislav Polčák, Jana Suchá) předložila sněmovně návrh zákona 19. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: Staněk P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 584/0 dne 19. 1. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 1. 2012. Vláda zaslala stanovisko 16. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 2. 2012 jako tisk 584/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1064).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 584/4, který byl rozeslán 8. 6. 2012 v 10:23.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1188).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 6. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 378, dokument 378/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 6. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 7. 2012 a přijal usnesení č. 225, které bylo rozdáno jako tisk 378/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 7. 2012 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 682).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 584/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 584/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 6. 9. 2012 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 49, usnesení č. 1260).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 9. 2012.
  Prezident zákon nepodepsal a 17. 9. 2012 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 584/7.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 584/8.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 7. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 146, usnesení č. 1356).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 11. 2012.

Zákon vyhlášen 23. 11. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 144 pod číslem 390/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2578Marie Nedvědová03576-02059.doc (25 KB) / PDF (81 KB, 1 strana) 5. 6. 2012 v 17:10:32
2630Jan Čechlovský03616-02108.doc (26 KB) / PDF (67 KB, 1 strana) 7. 6. 2012 v 11:08:42


Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: podmínečné propuštění, trestná činnost, trestný čin

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)