Usnesení PS č. 1188

k návrhu poslanců Pavla Staňka, Stanislava Polčáka a Jany Suché na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 584/ - třetí čtení (13. června 2012)

Související sněmovní tisky

584 Novela z. - trestní zákoník
ISP (příhlásit)