Stenografický zápis 40. schůze, 7. června 2012


Zahájení
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zbyněk Stanjura


114. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání bylo přerušeno od 10.20 do 10.24 hodin.)

Poslanec Ivan Ohlídal
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.50 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


102. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011 /sněmovní tisk 650/

Pan Pavel Varvařovský
Poslanec František Laudát
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Pan Pavel Varvařovský
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec František Laudát


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 573/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec František Sivera
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Miroslav Petráň
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Klán
Poslanec František Sivera
Poslanec Jan Látka
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Daniel Korte
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec Jaroslav Krupka


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb. /sněmovní tisk 683/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jiří Šulc
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Ladislav Velebný


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 537/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Igor Svoják
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Jiří Petrů


15. Návrh poslanců Pavla Staňka, Stanislava Polčáka a Jany Suché na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 584/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Marie Nedvědová
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Rom Kostřica
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


115. Ústní interpelace

Poslankyně Marie Nedvědová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Marie Nedvědová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Igor Svoják
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Igor Svoják
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Lenka Kohoutová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Lenka Kohoutová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jaroslav Vandas
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jaroslav Vandas
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Jana Černochová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Jana Černochová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Kateřina Klasnová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Kateřina Klasnová
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Kubata
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec František Novosad
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec František Novosad
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Zdeněk Boháč
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Zdeněk Boháč
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Vít Bárta
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Vít Bárta
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Kateřina Klasnová
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Kateřina Klasnová
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Květa Matušovská
Ministryně kultury ČR Alena Hanáková
Poslankyně Květa Matušovská
Ministryně kultury ČR Alena Hanáková
Poslanec Vít Němeček
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Vít Němeček
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Antonín Seďa
Ministr obrany ČR Alexandr Vondra
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Josef Nekl
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministryně kultury ČR Alena Hanáková
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Marie Rusová
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo v 18.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP