Sněmovní tisk 894
Vl.n.z. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 8. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 894/0 dne 24. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Mgr. Petr Pleva a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1393).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 45 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 894/2, který byl rozeslán 2. 12. 2009 v 12:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 2. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 432, usnesení č. 1577).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 2. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 221, dokument 221/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 2. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Richard Svoboda, MBA) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (Jiří Oberfalzer).

 • V
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 24. 2. 2010 a přijal usnesení č. 17 (přerušuje projednávání).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 9. 3. 2010 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 221/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 16. 3. 2010 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 221/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 3. 2010 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 404).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2010 poslancům jako tisk 894/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2010 poslancům jako tisk 894/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 26, usnesení č. 1658).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 4. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 11. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 132/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Díla audiovizuální, Evropská unie /EU/

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální politika, audiovizuální produkce, propagace, rozhlasové vysílání, televize

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)