Stenografický zápis 62. schůze, 29. září 2009

(Schůze zahájena ve 14.06 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Hana Šedivá
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Břetislav Petr
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Jiří Petrů
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vladimír Dlouhý
Poslanec Břetislav Petr
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Jan Klas
Poslanec Miroslav Svoboda


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Miroslav Svoboda
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Miroslav Svoboda


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 888/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Petr Braný
Poslanec Petr Bratský
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 362/2007 Sb. /sněmovní tisk 766/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Poslanec Robin Böhnisch
Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Poslanec Robin Böhnisch


5. Vládní návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) /sněmovní tisk 894/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr kultury vlády ČR Václav Riedlbauch
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Petr Bratský


13. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 788/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Lenka Mazuchová
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslanec David Kafka
Místopředseda PSP Jan Kasal


14. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších přepisů /sněmovní tisk 798/ - prvé čtení

Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Dana Filipi
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslanec František Laudát
Poslankyně Dana Filipi
Poslanec Miroslav Opálka


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 895/ - prvé čtení

Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslanec Daniel Petruška
Poslanec Pavel Vanoušek


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb. /sněmovní tisk 785/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Pavel Hrnčíř


16. Vládní návrh zákona o České národní bance /sněmovní tisk 800/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Petr Braný
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 833/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška
Poslanec Milan Šmíd


23. Návrh poslankyně Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 570/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec František Laudát
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Věra Jakubková


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka


25. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Karla Šplíchala, Davida Ratha a Františka Bublana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 756/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec František Bublan
Poslanec Vladimír Šoltys
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP