Stenografický zápis 62. schůze, 30. září 2009


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Jan Husák
Poslankyně Soňa Marková
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslankyně Zuzana Domesová
Předseda PSP Miloslav Vlček


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 855/ - třetí čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová


7. Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky a o změně zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zrušení Státního fondu kultury) /sněmovní tisk 561/ - třetí čtení

Poslanec Josef Ježek
Poslanec Vítězslav Jandák
Ministr kultury vlády ČR Václav Riedlbauch
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Petr Bratský


8. Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání /sněmovní tisk 631/ - třetí čtení

Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Jan Babor
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Josef Vondruška


10. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 737/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Krupka


11. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Roberta Duška, Petra Rafaje, Cyrila Zapletala a dalších na vydání zákona o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně /sněmovní tisk 738/ - třetí čtení

Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.06 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Lhota


12. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Petra Bratského a Miroslava Váni na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 842/ - třetí čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Babor
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jan Babor


4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 892/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Jaromír Chalupa
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Jaromír Chalupa


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 885/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Němec
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslankyně Soňa Marková


61. Návrh poslanců Soni Markové, Milana Bičíka, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Milady Halíkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - prvé čtení

Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jozef Kochan
Poslankyně Soňa Marková


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 806/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Kosta Dimitrov
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslankyně Ludmila Navrátilová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř


28. Návrh poslanců Františka Bublana, Vítězslava Jandáka, Ireny Kočí a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 831/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec František Bublan
Poslanec Jan Špika
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec František Bublan
Poslanec Jan Špika


29. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Jana Bürgermeistera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 843/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Babor
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Jan Babor


34. Návrh poslance Ondřeje Lišky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 865/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Ondřej Liška
Ministr kultury vlády ČR Václav Riedlbauch
Poslanec Ondřej Liška


35. Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase a Martina Bursíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 871/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Ondřej Liška
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.31 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


27. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a Petra Rafaje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 808/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Josef Smýkal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 14.46 hodin)
(Jednání pokračovalo ve 14.50 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Smýkal


72. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) /sněmovní tisk 832/ - prvé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec David Šeich
Poslanec Marek Benda
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Pavel Bohatec
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jindřich Valouch
Poslanec Břetislav Petr
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Jan Klas
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Marek Benda


35. Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase a Martina Bursíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 871/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Olga Zubová
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Ondřej Liška


36. Návrh poslanců Ondřeje Lišky, Kateřiny Jacques, Přemysla Rabase a Martina Bursíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 872/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Marek Benda
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání skončilo v 17.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP