Stenografický zápis 62. schůze, 1. října 2009


(Jednání zahájeno v 9.07 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Jan Husák
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Bratský


96. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovních tisků 887 a a 888 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Husák


78. Vládní návrh zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 883/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout
Poslanec Jan Hamáček


19. Vládní návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití /sněmovní tisk 857/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Břetislav Petr


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh /sněmovní tisk 907/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslankyně Gabriela Kalábková
Poslanec Jiří Petrů


37. Návrh poslance Waltera Bartoše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 886/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Petr Bratský
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Ivan Ohlídal


90. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu vyplývajících z Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č. 63-2 o reformě kvót a Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č. 63-3 o rozšíření investičního mandátu /sněmovní tisk 866/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Václav Exner


91. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací /sněmovní tisk 867/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout
Poslanec František Novosad
Poslanec Václav Exner


92. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 15. května 2009 v Praze /sněmovní tisk 868/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout
Poslanec Jan Bauer


93. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 9. dubna 2002 ve Vallettě, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 881/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout
Poslanec Jan Hamáček


94. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic podepsané dne 17. dubna 2002 v Sarajevu /sněmovní tisk 890/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout
Poslanec Miloslav Soušek


95. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 4. května 1993 v Praze, která byla sjednána výměnou nót /sněmovní tisk 891/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kohout
Poslanec Jan Hamáček


38. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 332/ - prvé čtení

Poslanec Jan Bürgermeister
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 10.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.22 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 11.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.53 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Polanský


39. Návrh poslanců Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 464/ - prvé čtení

Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Exner
Poslanec Radim Chytka


40. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandra Černého, Václava Exnera, Zdeňka Maršíčka a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o umístění prvků zařízení protiraketové obrany Spojených států amerických na území České republiky /sněmovní tisk 490/ - prvé čtení

Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Polanský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Jiří Polanský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 12.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)


89. Ústní interpelace

Poslanec Pavel Němec
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Pavel Němec
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec František Dědič
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Votava
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jaroslav Krupka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jaroslav Krupka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Wolf
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Ladislav Libý
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Ladislav Libý
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jiří Čepelka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jiří Čepelka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jozef Kochan
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Petr Bratský
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jiří Čepelka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jiří Čepelka
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Pavel Němec
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 15.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Votava
Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Hrnčíř
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Gabriela Kalábková
Ministr pro evropské záležitosti vlády ČR Štefan Füle
Poslankyně Gabriela Kalábková
Poslanec Pavel Němec
Poslankyně Dagmar Molendová
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Bratský
Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Poslanec Petr Bratský
Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání ukončeno v 17.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP