Sněmovní tisk 931
Novela z. o daních z příjmů (zákon o studentských brigádách)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 931/0 dne 25. 3. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 3. 2005. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2005 jako tisk 931/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 5. 2005 (usnesení č. 438). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 22. 6. 2005 na 45. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 22. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1741).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 931/4, který byl rozeslán 25. 10. 2005 v 14:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 96, usnesení č. 1990).Hesla věcného rejstříku: Brigády, Daně a poplatky, Mládež, Zákoník práce

Deskriptory EUROVOCu: daňová úleva, dohoda o provedení prací, pracovní poměr na dobu určitou, příležitostné zaměstnání, student

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)