Organizační výbor
Usnesení č. 438 (4. května 2005)

Související sněmovní tisky

931 Novela z. o daních z příjmů (zákon o studentských brigádách)

933 Novela zákoníku práce

934 Novela zákona o regulaci reklamy

937 Senátní n. ústav. z. o refer. o souhl. ČR se Sml. o Ústavě

940 Návrh zákona o kronikách obcí

941 Novela občanského soudního řádu

942 Novela z. o vzdělávání - školský zákon

956 Novela zákona o pohřebnictví

961 Smlouva mezi ČR a KLDR o zamezení dvojímu zdanění

962 1. dopln. plánu voj. cvič. AČR se zahr. partnery v roce 2005

966 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2004

967 Novela zákona o platebním styku

970 Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik
ISP (příhlásit)