Sněmovní tisk 956
Novela zákona o pohřebnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 198, dokument 198/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Petr Fejfar).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 19. 1. 2006 a přijal usnesení č. 74, které bylo rozdáno jako tisk 198/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 331).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 2. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 2. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 8. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 15. 3. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 28 pod číslem 67/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pohřebnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: hřbitov, profesní etika, smrt

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)