Sněmovní tisk 522
V.n.z. o podnikání na kapitálovém trhu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 522/0 dne 14. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 783).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 522/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17., 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 522/2, který byl rozeslán 19. 2. 2004 v 17:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 533, usnesení č. 954).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 314, dokument 314/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Miroslav Škaloud).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 202, které bylo rozdáno jako tisk 314/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 4. 2004 a přijal usnesení č. 267, které bylo rozdáno jako tisk 314/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 399).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 30. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 256/2004 Sb.Související tisk: 525 (Nov. z. o podn. na kap. trhu, kol. invest., o dluhopisech).


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Finance

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: finanční instituce, investiční společnost, kapitálový trh, převoditelný cenný papír, úvěrová instituce

Navržené změny předpisů (13)ISP (příhlásit)