Sněmovní tisk 525
Nov. z. o podn. na kap. trhu, kol. invest., o dluhopisech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 525/0 dne 14. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 786).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 525/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 525/2, který byl rozeslán 19. 2. 2004 v 16:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 542, usnesení č. 957).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 3. 2004.
  Zákon Senátem schválen 14. 4. 2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 30. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 257/2004 Sb.Související tisky: 522 (V.n.z. o podnikání na kapitálovém trhu), 523 (V.n.z. o kolektivním investování), 524 (V.n.z. o dluhopisech).


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: banka, elektronické bankovnictví, investiční banka, investiční společnost, kapitálový trh, převoditelný cenný papír

Navržené změny předpisů (39)ISP (příhlásit)