Sněmovní tisk 522
V.n.z. o podnikání na kapitálovém trhu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 522/0 dne 14. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 783).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 522/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17., 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 522/2, který byl rozeslán 19. 2. 2004 v 17:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 533, usnesení č. 954).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 3. 2004.
  Zákon Senátem schválen 14. 4. 2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 30. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 256/2004 Sb.Související tisk: 525 (Nov. z. o podn. na kap. trhu, kol. invest., o dluhopisech).


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Finance

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: finanční instituce, investiční společnost, kapitálový trh, převoditelný cenný papír, úvěrová instituce

Navržené změny předpisů (13):

CitaceZměnaPředpisOd
214/1992rušíZákon o burze cenných papírů522/0
88/1993rušíVyhláška ministerstva financí o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů522/0
251/2000rušíZákon, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů522/0
82/2001rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví minimální náležitosti prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru522/0
105/2001rušíVyhláška Ministerstva financí o hlášení obchodů s investičními instrumenty uzavřených mimo veřejný trh522/0
375/2001rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 88/1993 Sb., o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů522/0
17/2002rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzů instrumentů kapitálového trhu522/0
178/2002rušíVyhláška Ministerstva financí o podrobnějších pravidlech pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech522/0
466/2002rušíVyhláška, kterou se stanoví podrobnější pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry a podrobnější pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům522/0
467/2002rušíVyhláška o rozsahu odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných pomocí makléře a o druzích odborné specializace makléře522/0
468/2002rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2001 Sb., o makléřské zkoušce522/0
64/2003rušíVyhláška o kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, na individuálním základě522/0
73/2003rušíVyhláška o hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky522/0


ISP (příhlásit)