Sněmovní tisk 127
Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 11. 2002.
Zástupce navrhovatele: Součková Marie.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 127/0 dne 14. 11. 2002.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 15. 11. 2002. Určil zpravodaje: Ing. Miloš Patera a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví (rozhodnutí č. 14)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 11. 2002 na 8. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 187).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 127/2, který byl rozeslán 20. 2. 2003 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 274, usnesení č. 304).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 51, dokument 51/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Karel Tejnora).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 26. 3. 2003 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 51/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 27. 3. 2003 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 51/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 73).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Zákon vyhlášen 6. 5. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 130/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: ionizující záření, lidská práva, profesní etika, prostředky zdravotnické techniky, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní politika, živnost

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu127/1
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)127/0
123/2000novelizujeZákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů127/0


ISP (příhlásit)