Stenografický zápis 8. schůze, 29. listopadu 2002


(Schůze zahájena v 9:03 hod.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Karel Vymětal


54. Informace vlády o postupu přípravy výstavby dálnice D 47

Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Martin Říman
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Martin Říman
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Lachnit
Poslanec Karel Vymětal
Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Martin Říman
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Karel Sehoř
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Karel Sehoř


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 121/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vilém Holáň


25. Vládní návrh zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) /sněmovní tisk 117/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Tomáš Hasil


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jiří Pospíšil
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.33 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Zuzka Rujbrová


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 126/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Milan Cabrnoch


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 127/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Poslanec Miloš Patera


32. Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) /sněmovní tisk 129/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Kováčik


33. Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) /sněmovní tisk 130/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Petr Zgarba


37. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980 /sněmovní tisk 48/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Milan Urban


40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím, podepsaná ve Valencii dne 13. května 2002 /sněmovní tisk 84/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Jaromír Kohlíček


41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení, podepsaná v Bukurešti dne 24. září 2002 /sněmovní tisk 111/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Jaromír Kohlíček


42. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku, podepsaná dne 19. února 2002 v Quebeku /sněmovní tisk 112/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Karas


43. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatek č. 1 k Memorandu o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, podepsanému dne 19. listopadu 1996 v Ostende, který upravuje přístup nových účastníků a zdokonalení Memoranda, podepsaný dne 16. května 2002 v Římě, a Doprovodný dopis České republiky, týkající se aplikace Dohody o postavení Západoevropské unie, zástupců států a mezinárodního personálu, podepsané v Paříži dne 11. května 1955 /sněmovní tisk 86/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Jaroslav Tvrdík
Poslanec Vilém Holáň


44. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 4. dubna 2002 v Mexico City /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 15.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP