Stenografický zápis 8. schůze, 27. listopadu 2002


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 134/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Petr Bratský
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Bratský


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Ladislav Šustr
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý


15. Návrh poslanců Martina Kocourka, Libora Ježka, Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 89/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Ladislav Šustr


51. Návrh na zřízení orgánu Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Hojda


11. Návrh poslanců Oldřicha Vojíře, Miroslava Ouzkého, Josefa Bíži, Miroslava Pátka, Miloše Patery a Lubomíra Suka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 12/ - prvé čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec František Pelc
Poslanec Oldřich Vojíř


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 87/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Petr Pleva
Ministr kultury ČR Pavel Dostál


16. Vládní návrh zákona o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002 /sněmovní tisk 101/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kocourek
Místopředseda PSP Jan Kasal


17. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 135/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Petr Ibl
Poslanec Milan Urban
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 11.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.42 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miroslav Kalousek


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 124/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Václav Exner
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Václav Klaus


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 131/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.02 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


52. Návrh zemědělského výboru Poslanecké sněmovny na změnu Podpůrných programů zemědělství pro rok 2002

Poslanec Ladislav Skopal


20. Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Hejtman Pardubického kraje Roman Línek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Martin Kocourek
Poslankyně Eva Dundáčková


22. Návrh poslanců Hany Marvanové, Jana Kasala, Zdeňka Koudelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb. a č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení

Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Miloslav Výborný


23. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb. a č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 95/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 16.11 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.26 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


22. Návrh poslanců Hany Marvanové, Jana Kasala, Zdeňka Koudelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb. a č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Miloslav Výborný


23. Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb. a č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 95/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Jiří Maštálka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


24. Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 91/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 17.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP