Sněmovní tisk 95
Návrh novely Ústavy ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 10. 2002.
Zástupce navrhovatele: Pospíšil Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 95/0 dne 23. 10. 2002.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 10. 2002. Vláda zaslala stanovisko 15. 11. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 11. 2002 jako tisk 95/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Prezident republiky, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, organizace voleb, prezidentské volby, ústava, všeobecné volební právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)