Usnesení PS č. 187

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 127/ - prvé čtení (29. listopadu 2002)

Související sněmovní tisky

127 Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích
ISP (příhlásit)