Sněmovní tisk 828
Novela z. ochrana před domácím násilím

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 11. 2004.
Zástupce navrhovatele: Kasal Jan a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 828/0 dne 24. 11. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 11. 2004. Vláda zaslala stanovisko 23. 12. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 1. 2005 jako tisk 828/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2005 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1515).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 16. 6. 2005 na 45. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 70, usnesení č. 1723).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 11. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 828/4, který byl rozeslán 1. 12. 2005 v 7:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 736, usnesení č. 2034).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 197, dokument 197/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (RSDr. Vlastimil Balín) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jiří Žák).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 1. 2006 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 197/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 1. 2006 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 197/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 1. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 312).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 2. 2006 poslancům jako tisk 828/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 2. 2006 poslancům jako tisk 828/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 142, usnesení č. 2267).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 14. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 135/2006 Sb.



Hesla věcného rejstříku: Násilí domácí, Policie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: domácí násilí, fyzické násilí, manželství, trestný čin proti osobám, výkon rozhodnutí, vystěhování z bytu

Navržené změny předpisů (8)



ISP (příhlásit)