Sněmovní tisk 968
Vl. návrh zák. o volbách do zastup. obcí - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna


 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 968/4, který byl rozeslán 24. 10. 2001 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 447, usnesení č. 1813).

 • Senát

  • PS

   Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 147, dokument 147/0.

  • O

   Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička).

  • V
   • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 147/2 (schvaluje).
   • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 147/3 (schvaluje).
   • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 11. 2001 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 147/1 (schvaluje).

  Prezident republiky

  • P

   Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 12. 2001.
   Prezident zákon podepsal.
   Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2001.

  Sbírka zákonů

  • VL

   Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2001.

  Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 178 pod číslem 491/2001 Sb.  Hesla věcného rejstříku: Správa obcí a měst

  Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Politika, Státní správa a justice

  Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, místní volby, organizace voleb, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu  ISP (příhlásit)