Usnesení PS č. 1728

k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 968/ - třetí čtení (21. září 2001)

Související sněmovní tisky

968 Vl. návrh zák. o volbách do zastup. obcí - EU
ISP (příhlásit)