Sněmovní tisk 390
Zákon o telekomunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 390/0 dne 1. 10. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 1999 (usnesení č. 173). Určil zpravodaje: Ing. Zdeněk Švrček a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 554).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 390/4, který byl rozeslán 29. 2. 2000 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 3. 2000 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 353, usnesení č. 855).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 200, dokument 200/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Skalický), Výbor pro evropskou integraci (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Ing. Jiří Šenkýř).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 3. 2000 a přijal usnesení č. 272, které bylo rozdáno jako tisk 200/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako tisk 200/2 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 3. 2000 a přijal usnesení č. 186, které bylo rozdáno jako tisk 200/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 5. 4. 2000 a přijal usnesení č. 164, které bylo rozdáno jako tisk 200/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 5. 4. 2000 a přijal usnesení č. 148, které bylo rozdáno jako tisk 200/5 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 200/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 4. 2000 poslancům jako tisk 390/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 4. 2000 poslancům jako tisk 390/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 42, usnesení č. 979).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 5. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 6. 2000.

Zákon vyhlášen 13. 6. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 151/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Telekomunikace

Deskriptory EUROVOCu: informační síť, komunikační systém, placené služby, telekomunikace, telekomunikační technikaISP (příhlásit)