Sněmovní tisk 157
Vládní návrh zák., kterým se mění souvis. zákony o dražbách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 1999.
Zástupce navrhovatele: Císař Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 157/0 dne 12. 3. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 3. 1999 (usnesení č. 95). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 3. 1999 na 10. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 214).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 30. 6. 1999 na 15. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 57, usnesení č. 350).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 157/4, který byl rozeslán 18. 10. 1999 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 514, usnesení č. 561).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 11. 1999.
  Návrh zákona 8. 12. 1999 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 1999 poslancům jako tisk 157/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 1999 poslancům jako tisk 157/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 27, usnesení č. 699).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 1. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 2. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2000.

Zákon vyhlášen 22. 2. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 10 pod číslem 27/2000 Sb.Související tisk: 156 (Vládní návrh zákona o veřejných dražbách).


Hesla věcného rejstříku: Dražby

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: aukční prodejISP (příhlásit)