Sněmovní tisk 96
Novela zákona o ochraně před alkoholismem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Janeček, Jaromír Talíř) předložila sněmovně návrh zákona 7. 1. 1999.
Zástupce navrhovatele: Janeček Josef a Talíř Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 96/0 dne 8. 1. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 1. 1999. Vláda zaslala stanovisko 11. 2. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 2. 1999 jako tisk 96/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 62, dokument 62/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 62/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 8. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 8. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 2. 9. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 190/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Tabák, tabákové výrobky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: kouření, mladý člověk, povolení k prodeji, tabákový průmyslISP (příhlásit)