Organizační výbor
Usnesení č. 85 (25. února 1999)

Související sněmovní tisky

96 Novela zákona o ochraně před alkoholismem

100 Novela zákona ČNR č. 565/90 Sb., o místních poplatcích

116 Zdravotně pojistný plán VZP

119 Výroční zpráva a roční účetní závěrka FNM ČR za rok 1997

125 Vládní návrh na změnu zák. o působnosti Úřadu pro ochranu HS

127 Úmluva o zákazu používání protipěchotních min

128 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 1997

132 Smlouva mezi ČR a Chorvatskou rep. o sociál. zabezpečení

133 Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy
ISP (příhlásit)