Sněmovní tisk 793
Vládní novela zákona o zřízení ministerstev

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 2000.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 793/0 dne 15. 12. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2001 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Zdeněk Škromach a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 3. 2001 na 34. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno (usnesení č. 1486). Čtení proběhlo 23. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1598).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 120 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 793/4, který byl rozeslán 8. 2. 2002 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 68, usnesení č. 2124).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 4. 2002.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 219/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: ministerstvo, státní úředník, statut zaměstnance, struktura státní správy, ústřední orgány státní správy, veřejná správaISP (příhlásit)