Sněmovní tisk 792
Vládní návrh služebního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 2000.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 792/0 dne 15. 12. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2001 (usnesení č. 350). Určil zpravodaje: Ing. Zdeněk Škromach a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 3. 2001 na 34. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno (usnesení č. 1485). Čtení proběhlo 23. 5. 2001 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1597).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 120 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 792/3, který byl rozeslán 8. 2. 2002 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 58, usnesení č. 2122).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 4. 2002.
  Zákon Senátem schválen 29. 4. 2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 84 pod číslem 218/2002 Sb.Související tisk: 794 (Vl. n. zák. souvisejícího s přijetím služebního zákona).


Hesla věcného rejstříku: Správa státní, Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: odměňování, státní úředník, státní zaměstnanec, statut zaměstnance, ústřední orgány státní správy, veřejná funkceISP (příhlásit)