Sněmovní tisk 574
Návrh zákona o přijímání a vyřizování stížností

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Mgr. Ivana Hanačíková předložila sněmovně návrh zákona 9. 3. 2000; k návrhu se připojili další poslanci..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 574/0 dne 10. 3. 2000.

Vláda

 • VL

  Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 4. 2000 jako tisk 574/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2000 (usnesení č. 269). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 991).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 120 dní.

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 10. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 574/2.
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 6. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 574/3.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26., 27. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 574/4, který byl rozeslán 27. 6. 2001 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 7. 2001 na 37. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 256, usnesení č. 1690).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 91, dokument 91/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Zdeněk Bárta) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Ondřej Feber).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 7. 2001 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 91/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 91/1 (záznam z jednání).

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 9. 2001 na 38. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 21).Hesla věcného rejstříku: Petice

Deskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, občanské právo, občanskoprávní řízení, odvolání, ochrana práv a svobod, petice, právnická osoba, regionální orgány státní správy, veřejná správaISP (příhlásit)