Sněmovní tisk 365
Zákon o Státním fondu dopravy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Peltrám Antonín.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 365/0 dne 24. 9. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 9. 1999 (usnesení č. 173). Určil zpravodaje: Zdeněk Kořistka a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 547).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 365/2, který byl rozeslán 21. 1. 2000 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 206, usnesení č. 755).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 187, dokument 187/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 2. 2000 a přijal usnesení č. 232, které bylo rozdáno jako tisk 187/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 3. 2000 poslancům jako tisk 365/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 3. 2000 poslancům jako tisk 365/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 38, usnesení č. 906).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2000.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 104/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Fond národního majetku

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dopravní politika, financování z veřejných prostředků, státní financování, veřejná instituce, vnitrostátní dopravaISP (příhlásit)